VÄLKOMMEN TILL 

DET SYNS INTE

Platsen för alla som vill verka för ett bättre
mentalt mående och bättre studiefokus
med hjälp av den senaste forskningen
förmedlad i högkvalitativ dramafilm
Testa en modul kostnadsfritt! Tryck 'Sign up now', ange din mailadress och välj ett valfritt lösenord för åtkomst.
Write your awesome label here.

användare
[pedagoger & elevhälsopersonal]

högstadie- & gymnasieskolor
[samtliga moduler]

flexibel materialbank
[anpassas utifrån behov]

VERKTYGET

5 viktiga moduler som leds av pedagog, mentor alternativt elevhälsopersonal  i klassrummet. Verktyget är enkelt att sätta igång och proppfullt med viktig kunskap på ett sätt som eleverna själva uppskattar.

Rekommenderad målgrupp för verktyget: högstadiet och gymnasiet
 VIDEO
Högkvalitativ dramafilm som varvas med vetenskapliga budskap
 EXPERTER
Forskare och experter delar med sig av tips och fakta relaterat till dramafilmen
  ÖVNINGAR & EXPERIMENT
Filmen varvas med interaktiva övningar som ger förståelse och färdighet

Verktygets moduler

OM METODEN

Moduler
Stödmaterial
Kartläggning
Write your awesome label here.

HÖGKVALITATIV DRAMAFILM 

Filmavsnitt utgör grunden för varje modul. Vi följer unga karaktärer som gestaltar vanliga utmaningar

DRAMABERÄTTELSE VARVAT MED VETENSKAP

Ledande forskare, psykologer och experter delar med sig av kunskap och tips relaterat till det aktuella temat

FÖRDJUPNINGSÖVNINGAR

Varje modul innehåller en variation av övningar, experiment och fördjupningsuppgifter, vilka vävs samman med såväl karaktärernas situationer som elevernas egen utvecklingsresa
Write your awesome label here.

INSTRUKTIONER FÖR PERSONALEN

I verktyget återfinns modulspecifika instruktionsvideos, sammanfattande skriftliga lärarhandledningar samt planneringsstöd för skolledare, vilket underlättar en smidig start

SÄRSKILD INFO TILL ELEVHÄLSAN

Specifikt material, skräddarsytt för skolans elevhälsopersonal, finns tillgängligt i form av underlag för elevhälsosamtal samt vetenskaplig rapport med utgångspunkt i verktygets modulteman.

RIKTAT MATERIAL FÖR VÅRDNADSHAVARE

Paketerad information, presentationer och videoklipp riktade till vårdnadshavare underlättar skolans kommunikation med vårdnadshavare.
Write your awesome label here.

LÄGESMÄTNING

Eleverna besvarar en anonym enkät (ca 10 min) om deras levnadsvanor, mående och digitala medieanvändning

EGEN RAPPORT

Den insamlade elevdatan analyseras av forskare och sammanställs till en unik rapport för din skola med möjlighet att följa skolans arbete med frågorna över tid

Tydligare bild av skolans behov

Rapporten kan ge viktiga insikter om just er elevgrupp och verka som underlag för beslut framåt och som stöd i dialogen med vårdnadshavarna
Önskar ni kartläggning för din skola / elevgrupp?

Varför?

Vetenskaplig bakgrund till varför verktyget är användbart
Write your awesome label here.

Innehåll

Få en överblick över verktyget och dess innehåll
Write your awesome label here.

Lägga upp arbetet

Tips om hur du organiserar och lägger upp arbetet
Write your awesome label here.

KOSTNADSFRIA RESURSER

Write your awesome label here.

PODDEN

Vi intervjuar ledande experter och varvar med underhållning och musik. Sök på "Det syns inte" där poddar finns. 
Write your awesome label here.

BLOGGEN 

Här får du rapporter, tips, hänvisningar till vetenskap och mycket annat.
Write your awesome label here.

SOCIALA MEDIER

Få löpande tips och hänvisningar i social media. Sök på "Det syns inte" på Facebook. Instagram, TikTok alternativt LinkedIn.
Write your awesome label here.

Tips till nära vuxna

Vi har summerat tips om hur nära vuxna kan stötta barn och ungdomars utveckling i korta videos. Här finns också extraresurser för den som vill höra eller läsa mer. 

Nyhetsbrev

Signa upp för info om nya resurser, rapporter och kommentarer om forskning. Eller något vi bara vill att ni ska veta. Du kan avprenumerera när som helst. 
Thank you!