Om hjärnan, känslorna och den du vill vara

Unikt verktyg som hjälper dig arbeta preventivt med psykisk hälsa. Anpassat för klassrum eller grupp. 

FILMAVSNITT
ÖVNINGAR & EXPERIMENT
EXTRAMATERIAL
Write your awesome label here.

DRAMATISERAD KORTFILM

Filmavsnitt utgör grunden för varje modul. Vi följer unga karaktärer som gestaltar vanliga utmaningar.  

Ledande experter 


Intervjuer med ledande forskare, psykologer och förebilder ger om hur vi kan göra för att må och prestera bättre. 

filmen pausar för diskussion


Avsnitten pausar automatiskt för diskussionsfrågor. 
Write your awesome label here.

FÖRDJUPNINGSÖVNINGAR

En modul kan genomföras under ett lektionstillfälle eller utgöra starten för ett större lärande tack vare valbara fördjupningsuppgifter. 

stöd för långsiktigt arbete

Via lärarstöd och vår kostnadsfria app finns verktyg för att löpande återuppväcka budskapen och följa upp elevernas utveckling.  

Instruktionsfilm för läraren

Instruktionsvideo och skriftlig lärarhandledning till varje modul gör det lätt att komma igång. 
Write your awesome label here.

effektiv app!

App med sammanfattad kunskap om hjärnans basbehov, ett enkelt självskattningstest och tips. Sök på "Det syns inte" i Appstore eller Google Play Store. 

Podden "Det syns inte"

För varje modul finns ett tillhörande poddavsnitt där någon av Sveriges ledande experter ger fördjupad kunskap. Sök på "Det syns inte" där poddar finns. 

särskilda filmer för vårdnadshavare

Korta videos till närstående vuxna ger tips om hur de kan stötta sina närstående unga. 

5 viktiga moduler ingår

Mentala tallriksmodellen

Din hjärna har 7 grundbehov - lär dig uppfylla dem så har du goda chanser att må bra och lyckas med det du vill göra. 

Prestera utan ångest

Lär dig varför det kan vara läskigt att prestera. Och hur du flyttar tankarna till det som ska göras. 

Forma din hjärna

Din hjärna formas av de bilder, tankar och intryck som du matar den med. Hur kan du bygga dina tankemönster mer som du vill ha dem?

Sociala medier och spel - så äger du din tid

Lär dig vilka trix de digitala medierna använder för att styra dina beteenden. Och hur du kan använda samma trix för att ta tillbaka kontrollen över din tid. 

Ta kontroll över din uppmärksamhet

Uppmärksamheten är dörren till vår hjärna. Hur fungerar den egentligen? Och vad behöver vi för att kunna fokusera?

licenser

för en person

Licens för 1 lärare/ledare:
4800 kr

Tillgång till alla moduler och allt material på svenska för en person. 


Period: 12 månader från att köp registreras

skola

0-400* elever
401-800* elever
> 801* elever
14 000 kr
19 000 kr
23 000 kr
Tillgång till alla moduler och allt material på svenska för skolans personal. 

Period: 12 månader
(startdatum kan justeras)

Kommun eller skolkoncern

Kontakta oss för prisuppgift!


Tillgång till alla moduler och allt material på svenska för skolans personal. 

Period: 12 månader
(startdatum kan justeras)

FAQ

Hur kommer man igång som skola?

För att en skola eller årskurs ska börja arbeta med materialet rekommenderar vi att man tittar på vår uppstartsföreläsning (som lanseras under juli 2022). Programmet är utvecklat för att videomodulerna ska kunna användas under mentorstiden i skolan där mentorn faciliterar diskussioner och övningarna i klassrummet. Korta informationsvideos inför varje modul finns till mentorerna som förberedelse. Elevhälsan, som har fördjupad kunskap i frågor som berörs i materialet, och mentorerna som kommer att leda diskussionerna i klassrummet har nyckelroller vid implementeringen av det förebyggande programmet. Eftersom detta är komplexa frågor som behöver arbetas med kontinuerligt är det viktigt att man tänker och planerar långsiktigt utifrån arbetets genomförande även om modulerna också kan användas för att inspirera vid enstaka tillfällen. 

Passar frågorna in i något specifikt ämne utifrån läroplanens centrala innehåll?

"Den mentala tallriksmodellen” samt “Den formbara hjärnan” går att koppla väl till det centrala innehållet inom Idrott och Hälsa samt Biologi (LGR 22: Hälsa och levnadsvanor respektive Kropp och Hälsa; GY11: Biologi 2, Organismens funktion, Psykologi 1, 2a och 2b). “Ta kontroll över din uppmärksamhet” passar även väl in i Psykologi på gymnasiet. Modulen “Prestera utan ångest” matchar även det centrala innehållet för Idrott och Hälsa (LGR 22) utifrån “Spänningsreglering och mental träning”. “Den formbara hjärnan” samt “Sociala medier och spel” innehåller även delar från Samhällskunskap (LGR 22: SO Information och kommunikation, GY11: Samhällskunskap 1a1, 1a2). För vissa moduler finns också fördjupningsuppgifter som passar väl in i ovan nämnda ämnen samt Svenska utifrån både läsande och skrivande av texter kopplade till modulerna. Dessa övningar finns kostnadsfria att ladda ned i Learnworlds under fliken Lektionsmaterial. Är du lärare och vill bidra med lektionsupplägg kopplade till dessa frågor? Maila oss på info@artsandhearts.se så gör vi dem tillgängliga för alla!

Vilka åldrar lämpar sig materialet för?

Materialet är utformat för högstadiet och gymnasiet men där mentorn/pedagogens omdöme utifrån klassens behov och mognadsnivå avgör vilka moduler som ska arbetas med. Modulerna “Ta kontroll över din uppmärksamhet”, “Prestera utan ångest” samt “Den mentala tallriksmodellen” fungerar väl för alla åldrar medan “Forma din hjärna” samt “Sociala medier och spel” är något mer avancerade. 

Kan man använda materialet på en temadag?

Det går mycket bra att använda som byggstenar under en temadag där diskussionerna med fördel kan utvecklas och diskuteras utifrån olika roller och ansvar. Modulerna kan också gärna användas vid föräldramöten för att involvera hemmet i dessa frågor som rör hela elevens mående och förutsättningar för lärande. 

Kan man dela upp modulerna till två olika tillfällen?

Varje modul är framtagen för att kunna genomföras vid ett mentorstillfälle om ca 45 min men vill man borra djupare i någon diskussionsfråga kan man välja att sprida ut modulen på flera tillfällen. Varje modul innehåller också en övning som kan behöva lite mer tid än vad som ryms vid ett mentorstillfälle. Ett sätt är därför att genomföra modulen vid ett tillfälle och sedan repetera huvudbudskapen och genomföra övningsuppgiften vid nästa tillfälle eller inom ramen för t.ex. Idrott och Hälsa. 

Finns det material riktat till vårdnadshavare?

Ja, varje modul har egna kortare filmklipp riktat till viktiga vuxna om hur de kan stötta ungdomen hemifrån. Dessa filmer finns som en länk skolan kan skicka ut eller lägga på en digital skolplattform för vårdnadshavare att ta del av. De lämpar sig också väl att använda vid föräldramöten för att få igång engagemang för gemensamma förhållningsregler kring exempelvis läggtider eller digital balans hemma. 

Finns det forskning kopplat till programmet?

Materialet vilar på vetenskaplig forskning och fakta och är utvecklat av forskare vid Karolinska Institutet. Det har också granskats av psykologer, kuratorer och i sin helhet utvärderats av elever från 6 högstadieskolor som genomfört programmet tillsammans med deras mentorer och elevhälsa. Forskning vid Karolinska Institutet i samarbete med RISE bedrivs även på effekten av programmet där initiala resultat väntas 2023.