LICENSER

Se våra alternativ för att komma igång med lärverktyget Det syns inte på din skola eller i din elevgrupp.
Write your awesome label here.

för en person

Pris/år
Licens för 1 pedagog på en skola
4800 kr
Tillgång till alla moduler och material på svenska för en person *

Period: 12 månader from att
köp registreras

*Licensen gäller användning för en pedagog/mentor/ungdomsledare 
eller motsvarande på en och samma skola

skola

Antal elever
0-400
401-800
> 801
Pris/år
14 000 kr
19 000 kr
23 000 kr
Tillgång till moduler och material på svenska för skolans personal

Period: 12 månader 
(flexibelt startdatum)


Kommun eller skolkoncern

Välkommen att kontakta oss för upplägg och prisuppgift!


Tillgång till moduler och material på svenska för skolans personal

Period: 12 månader
(startdatum kan justeras)